Mặt cười - Mu Season2 - Phiên Bản 1.02 Huyền Thoại Hồi Sinh

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • o->
  hiro
  hiro
 • ^O^||3
  eat
  eat
 • :">
  blushing
  blushing
 • =D>
  applause
  applause
 • >-)
  alien
  alien
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • L-)
  loser
  loser
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • '@-@
  search me
  search me
 • >:)
  devil
  devil
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • %*-{
  down on luck
  down on luck
 • :x
  love struck
  love struck
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • =:)
  bug
  bug
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • :-c
  call me
  call me
 • :puke!
  puke
  puke
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • 3:-O
  cow
  cow
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • '@^@|||
  dizzy
  dizzy
 • :-/
  confused
  confused
 • :-?
  thinking
  thinking
 • 8-x
  skull
  skull
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :(game)
  play game
  play game
 • :-s
  worried
  worried
 • :@)
  pig
  pig
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • []---
  cook
  cook
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • =P~
  drooling
  drooling
 • *-:)
  idea
  idea
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • (*)
  star
  star
 • o|^_^|o
  music
  music
 • b-)
  cool
  cool
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • '+_+
  cold
  cold
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • (:|
  yawn
  yawn
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • X_X
  i don't want to see
  i don't want to see
 • :-B
  nerd
  nerd
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • :::^^:::
  hot
  hot
 • :>
  smug
  smug
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • ~^o^~
  cheer
  cheer
 • :D
  big green
  big green
 • <:-P
  party
  party
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • o:-)
  angel
  angel
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-)/\:-)
  hi5
  hi5
 • x-(
  angry
  angry
 • :-<
  sigh
  sigh
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • o|:-)
  catch
  catch
 • ;)
  winking
  winking
 • 8-}
  silly
  silly
 • %-(
  not listening
  not listening
 • %||:-{
  unlucky
  unlucky
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • *@
  qk
  qk
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :-(||>
  give up
  give up
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-"
  whistling
  whistling
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :(
  sad
  sad
 • :o)
  clown
  clown
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :(tv)
  tv
  tv
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • **==
  flag
  flag
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • &[]
  gift
  gift
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :^o
  liar
  liar
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :)
  happy
  happy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • ?@_@?
  studying
  studying
 • :|
  straight face
  straight face
 • %%-
  good luck
  good luck
 • o-+
  april
  april
 • :(fight)
  fight
  fight
 • :-*
  kiss
  kiss
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • [-O<
  praying
  praying
 • :bz
  bee
  bee
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :-t
  time out
  time out
 • :->~~
  spooky
  spooky
 • :))
  laughing
  laughing
 • @};-
  rose
  rose
 • o=>
  billy
  billy
 • []==[]
  exercise
  exercise
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :-&
  sick
  sick
 • :-h
  wave
  wave
 • o|\~
  sing
  sing
 • :((
  crying
  crying
 • ~:>
  chicken
  chicken

Thống kê diễn đàn

Số chủ đề: 547 | Số bài viết: 2,755 | Số thành viên: 16,479 | Đang trực tuyến: 1180 | Thành viên mới nhất : gemwinboat