Mặt cười - Mu Season2 - Phiên Bản 1.02 Huyền Thoại Hồi Sinh

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • (:|
  yawn
  yawn
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • '+_+
  cold
  cold
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :-B
  nerd
  nerd
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • X_X
  i don't want to see
  i don't want to see
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • :::^^:::
  hot
  hot
 • :>
  smug
  smug
 • <:-P
  party
  party
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • ~^o^~
  cheer
  cheer
 • :D
  big green
  big green
 • o:-)
  angel
  angel
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-<
  sigh
  sigh
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-)/\:-)
  hi5
  hi5
 • x-(
  angry
  angry
 • 8-}
  silly
  silly
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • o|:-)
  catch
  catch
 • ;)
  winking
  winking
 • *@
  qk
  qk
 • %-(
  not listening
  not listening
 • %||:-{
  unlucky
  unlucky
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :-(||>
  give up
  give up
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :o)
  clown
  clown
 • :-"
  whistling
  whistling
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :(
  sad
  sad
 • **==
  flag
  flag
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :(tv)
  tv
  tv
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • :^o
  liar
  liar
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • &[]
  gift
  gift
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • [-(
  not talking
  not talking
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :)
  happy
  happy
 • %%-
  good luck
  good luck
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • ?@_@?
  studying
  studying
 • :|
  straight face
  straight face
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • o-+
  april
  april
 • :(fight)
  fight
  fight
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • [-O<
  praying
  praying
 • :bz
  bee
  bee
 • @};-
  rose
  rose
 • :-t
  time out
  time out
 • :->~~
  spooky
  spooky
 • :))
  laughing
  laughing
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o=>
  billy
  billy
 • []==[]
  exercise
  exercise
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-&
  sick
  sick
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-h
  wave
  wave
 • o|\~
  sing
  sing
 • :((
  crying
  crying
 • =D>
  applause
  applause
 • o->
  hiro
  hiro
 • ^O^||3
  eat
  eat
 • :">
  blushing
  blushing
 • L-)
  loser
  loser
 • >-)
  alien
  alien
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • '@-@
  search me
  search me
 • >:)
  devil
  devil
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • %*-{
  down on luck
  down on luck
 • :x
  love struck
  love struck
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • =:)
  bug
  bug
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • 3:-O
  cow
  cow
 • :-c
  call me
  call me
 • :puke!
  puke
  puke
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :-?
  thinking
  thinking
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • '@^@|||
  dizzy
  dizzy
 • :-/
  confused
  confused
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • 8-x
  skull
  skull
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :@)
  pig
  pig
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :(game)
  play game
  play game
 • :-s
  worried
  worried
 • =P~
  drooling
  drooling
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • []---
  cook
  cook
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • *-:)
  idea
  idea
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • (*)
  star
  star
 • o|^_^|o
  music
  music
 • b-)
  cool
  cool

Thống kê diễn đàn

Số chủ đề: 549 | Số bài viết: 2,757 | Số thành viên: 16,511 | Đang trực tuyến: 27 | Thành viên mới nhất : hiviwin68