Mặt cười - Mu Season2 - Phiên Bản 1.02 Huyền Thoại Hồi Sinh

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • @};-
  rose
  rose
 • :-t
  time out
  time out
 • :->~~
  spooky
  spooky
 • :))
  laughing
  laughing
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o=>
  billy
  billy
 • []==[]
  exercise
  exercise
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :-&
  sick
  sick
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-h
  wave
  wave
 • o|\~
  sing
  sing
 • :((
  crying
  crying
 • o->
  hiro
  hiro
 • ^O^||3
  eat
  eat
 • :">
  blushing
  blushing
 • =D>
  applause
  applause
 • >-)
  alien
  alien
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • L-)
  loser
  loser
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • '@-@
  search me
  search me
 • >:)
  devil
  devil
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • %*-{
  down on luck
  down on luck
 • :x
  love struck
  love struck
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • =:)
  bug
  bug
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • 3:-O
  cow
  cow
 • :-c
  call me
  call me
 • :puke!
  puke
  puke
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • '@^@|||
  dizzy
  dizzy
 • :-/
  confused
  confused
 • :-?
  thinking
  thinking
 • 8-x
  skull
  skull
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :@)
  pig
  pig
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :(game)
  play game
  play game
 • :-s
  worried
  worried
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • []---
  cook
  cook
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • =P~
  drooling
  drooling
 • *-:)
  idea
  idea
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • (*)
  star
  star
 • o|^_^|o
  music
  music
 • b-)
  cool
  cool
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • '+_+
  cold
  cold
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • (:|
  yawn
  yawn
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • X_X
  i don't want to see
  i don't want to see
 • :-B
  nerd
  nerd
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • :::^^:::
  hot
  hot
 • :>
  smug
  smug
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • ~^o^~
  cheer
  cheer
 • :D
  big green
  big green
 • <:-P
  party
  party
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • o:-)
  angel
  angel
 • :-<
  sigh
  sigh
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-)/\:-)
  hi5
  hi5
 • x-(
  angry
  angry
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • o|:-)
  catch
  catch
 • ;)
  winking
  winking
 • 8-}
  silly
  silly
 • *@
  qk
  qk
 • %-(
  not listening
  not listening
 • %||:-{
  unlucky
  unlucky
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :-(||>
  give up
  give up
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-"
  whistling
  whistling
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :(
  sad
  sad
 • :o)
  clown
  clown
 • **==
  flag
  flag
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :(tv)
  tv
  tv
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • :^o
  liar
  liar
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • &[]
  gift
  gift
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :)
  happy
  happy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • %%-
  good luck
  good luck
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • ?@_@?
  studying
  studying
 • :|
  straight face
  straight face
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • o-+
  april
  april
 • :(fight)
  fight
  fight
 • :-*
  kiss
  kiss
 • [-O<
  praying
  praying
 • :bz
  bee
  bee
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone

Thống kê diễn đàn

Số chủ đề: 547 | Số bài viết: 2,755 | Số thành viên: 16,461 | Đang trực tuyến: 1269 | Thành viên mới nhất : gameiwinnnnn