Mặt cười - Mu Season2 - Phiên Bản 1.02 Huyền Thoại Hồi Sinh

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • :(fight)
  fight
  fight
 • :-*
  kiss
  kiss
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • o-+
  april
  april
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • [-O<
  praying
  praying
 • :bz
  bee
  bee
 • :->~~
  spooky
  spooky
 • :))
  laughing
  laughing
 • @};-
  rose
  rose
 • :-t
  time out
  time out
 • []==[]
  exercise
  exercise
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o=>
  billy
  billy
 • :-&
  sick
  sick
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • o|\~
  sing
  sing
 • :((
  crying
  crying
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-h
  wave
  wave
 • ^O^||3
  eat
  eat
 • :">
  blushing
  blushing
 • =D>
  applause
  applause
 • o->
  hiro
  hiro
 • L-)
  loser
  loser
 • >-)
  alien
  alien
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • '@-@
  search me
  search me
 • >:)
  devil
  devil
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • %*-{
  down on luck
  down on luck
 • :x
  love struck
  love struck
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • =:)
  bug
  bug
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • :puke!
  puke
  puke
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • 3:-O
  cow
  cow
 • :-c
  call me
  call me
 • '@^@|||
  dizzy
  dizzy
 • :-/
  confused
  confused
 • :-?
  thinking
  thinking
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • 8-x
  skull
  skull
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :(game)
  play game
  play game
 • :-s
  worried
  worried
 • :@)
  pig
  pig
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • []---
  cook
  cook
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • =P~
  drooling
  drooling
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • *-:)
  idea
  idea
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • o|^_^|o
  music
  music
 • b-)
  cool
  cool
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • (*)
  star
  star
 • '+_+
  cold
  cold
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • (:|
  yawn
  yawn
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :-B
  nerd
  nerd
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • X_X
  i don't want to see
  i don't want to see
 • :::^^:::
  hot
  hot
 • :>
  smug
  smug
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • ~^o^~
  cheer
  cheer
 • :D
  big green
  big green
 • <:-P
  party
  party
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • o:-)
  angel
  angel
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-)/\:-)
  hi5
  hi5
 • x-(
  angry
  angry
 • :-<
  sigh
  sigh
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • o|:-)
  catch
  catch
 • ;)
  winking
  winking
 • 8-}
  silly
  silly
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • %||:-{
  unlucky
  unlucky
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • *@
  qk
  qk
 • %-(
  not listening
  not listening
 • :-(||>
  give up
  give up
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :(
  sad
  sad
 • :o)
  clown
  clown
 • :-"
  whistling
  whistling
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :(tv)
  tv
  tv
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • **==
  flag
  flag
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • &[]
  gift
  gift
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :^o
  liar
  liar
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :)
  happy
  happy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • ?@_@?
  studying
  studying
 • :|
  straight face
  straight face
 • %%-
  good luck
  good luck
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming

Thống kê diễn đàn

Số chủ đề: 551 | Số bài viết: 2,759 | Số thành viên: 16,541 | Đang trực tuyến: 33 | Thành viên mới nhất : congamewin79