AE Chú Ý

+ Nhằm mục đích giúp các game thủ chơi server cũ tập trung đông đảo hơn
+ BQT quyết định cho chuyển server Đế Vương vào cụm Anh hùng
+ Thời gian bắt đầu cho chuyển 01/03/2019 đến hết ngày 10/03/2019
+ Sau ngày 10/03/2019 các tài khoản nào chưa chuyển sẽ bị xóa vĩnh viễn
+ Để chuyển server các bạn truy cập vào trang quản lý tài khoản như bình thường lúc đó sẽ tự hiện ra các bước để thực hiện chuyển server
Lưu ý :
- Hệ thống chỉ cho phép chuyển 1 nhân vật kèm theo đồ trên người và túi đồ cá nhân
- Các tài khoản khi chuyển xong Resets và Relifes sẽ tự động chuyển thành cách Top1(Anh hùng) là 5 lần Reset
Ví dụ : Top 1 hiện tại là 240 lần thì khi chuyển server xong nhân vật sẽ là 235 lần Resets
Ad: Gấu

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: