- Để cho 1 sever lâu dài và đậm chất season 2.0 nên bên mình sẽ không bán những sách kỹ năng và ngọc kỹ năng như bên dưới
- Tất cả Sách Kỹ Năng và Ngọc Kỹ Năng sẽ được săn tại Map Stadium hoặc Kanturu Các Bạn nhé !

Các Skill Và Ngọc Không Được BánDW Sách Mưa Độc Tố,Mưa Băng Tuyết Train tại Kanturu 1 và 2
DK
Ngọc Đâm Gió, Ngọc Gồng Máu, Ngọc Địa Chấn Stadium
Elf Ngọc Xuyên Tâm Tiễn, mũi tên băng tại Stadium.
Tăng Sát Thương,Tăng Phòng Thủ
Noria
DL Sách Tăng Sát Thương, Sách Triệu Hồi Thành Viên Stadium
MG
Ngọc Chém Lửa Stadium

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: