ĐUA TOP CHỦNG TỘC LẦN 1Thời Gian : 14h ngày 09/10/2021 đến 11h ngày 17/10/2021 (9 ngày )
Nội Dung Sự Kiện:

- Ngày cuối cùng chủ nhật 17/10/2021 ghrs sẽ là 6 lần. Mở chức năng Reset để đua từ 8h đến 11h (bắt buộc phải dùng rs thường trong thời gian đua top ngày cuối. Tắt chức năng Reset từ 0h tới 7h59')
-Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng của từng chủng tộc ( giải thưởng theo Top chủng tộc )

ĐUA TOP 9 NGÀY
TOP CLASS
Phần Thưởng
Top 1
ToysLor,TuaVaoVaiA,TrumCave,TieuDaoTu,Milano
1 Vũ Khí Box 4 + Luck + 1 Option tùy chọn

Top 2
Graybear,Xyanua,1Fatthoi,Whitebear,Siro_Mit
200.000 GCOIN

Top 3
Siro_Quyt,MasterBoss,Jinny,Siro_Cam,TieuTuThui
100.000 GCOIN


Cách tính TOP trên BXH (Bằng Reset tính Level ai cao hơn ,Bằng cả Level và Reset tính ai Reset trước)

Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Có Topic Tổng Kết

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: