Sự Kiện Drop Lông Vũ , HHHT và Linh Hồn Chiến Mã

============================

-Sự Kiện Drop ĐỒNG XU MAY MẮN đổi LV và HHHT sẽ được mở vào Thứ 7 ngày 09 tháng 4, Đồng Xu sẽ được rơi tại Map Icarus sv2 và 4
Ký tự auto nhặt đồng xu là : ng xu
Hướng dẫn cách đổi Đồng xu ra => LV+HHHT
Bấm vào NPC tại Noria Sub 1 ( tọa độ 171:120 )
Chọn Hoán Đổi Đồng Xu May Mắn - Lưu ý :KHÔNG BẤM VÀO : Đăng Ký đồng xu may mắn
Loại 1 : Đổi 10 đồng xu = Random các loại Ngọc + LV+HHHT
Loại 2 : Đổi 20 đồng xu = Random các cụm ngọc + LV+HHHT
Loại 3 : Đổi 30 đồng xu = 100% ra Lông Vũ hoặc Huy Hiệu Hoàng Tộc


"Nên" đổi loại 3 : Đổi 30 đồng xu sẽ được Lông Vũ or Huy hiệu Hoàng Tộc
CHÚC ANH EM THÀNH CÔNG
- Sự kiện Drop LHCM , LHTN sẽ được Drop tại Kanturu 1,2 sv 2 và sv 4 ngày 09 tháng 4


===================
Sự Kiện Thả Boss Chúa Tể KunDun

- Chúa tể KunDun sẽ được thả tại Map kalima7 sv2 và sv4 vào ngày 20 tháng 4
- Tỉ lệ Drop đồ 380 và đồ thần ngon cho toàn thể AE


===================
Sự Kiện Mở Tính Năng Cộng Hưởng ITem

- Chức năng cộng hưởng item sẽ được mở vào ngày 15 tháng 4
- Cộng hưởng tối đa 2 Op tỉ lệ 30%
- Hướng dẫn cộng hưởng tại
: Link


Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: