ĐUA TOP CHỦNG TỘC LẦN 2Thời Gian : 14h ngày OpenBeta đến 11h ngày 17/04/2022
Nội Dung Sự Kiện:

- Ngày cuối cùng chủ nhật 17/04/2022 ghrs sẽ là 5 lần. Mở chức năng Reset để đua từ 8h đến 11h (bắt buộc phải dùng rs thường trong thời gian đua top ngày cuối. Tắt chức năng Reset từ 0h tới 7h59')-Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng của từng chủng tộc ( giải thưởng theo Top chủng tộc )
Phần thưởng đua Top
TOP 21 NGÀY Phần Thưởng
Top 1
Liger,tocbacvn,bufftn,vodanh1,zxzf0zxz
1 Vũ Khi Cấp 7 + Luck + 2 Option Tuỳ Chọn và 1 Hộp Bõ Ring Pen

Top 2
classdw,neverdie,mrstiennu,h2so4,shadowlord
1 Vũ Khí Cấp 7 + Luck + 1 Option Tuỳ Chọn

Top 3
sharks2dư,mranh,ssssssss,namcongtu,quocanhvt
1 Vũ Khí Cấp 6 + Luck +1 Option Tùy Chọn


Vũ khí cấp 7 : Hoả Tinh Kiếm, Gậy Thiên sứ, Cung thiên thần, QT đế vương, Cuồg phong đao
cap 6 : Kiếm robo, gậy kundun, nỏ thánh nữ, qt tối cao, ảo ảnh đao

Cách tính TOP trên BXH (Bằng Reset tính Level ai cao hơn ,Bằng cả Level và Reset tính ai Reset trước)

Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Có Topic Tổng Kết

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: